Teckenspråkstolk del 2

Humanistiska yrkeshögskolan Humak utbildar teckenspråkstolkar. Några döva har också gått tolklinjen. I programmet intervjuas en av dem, Pirjo Rehn. Hon berättar om utbildningen och om sitt arbetsliv.