Tvåspråkighet i vardagen, del 2

När man hösten 2012 firade Dövas internationella dag föreslog Dövas världsförbund (WFD) tvåspråkighet som veckotema.  Finlands Dövas Förbund framhåller att alla barn ska garanteras en naturlig språkutveckling och ges möjlighet till tvåspråkighet. Finlands Dövas Förbunds…

Läs allt

Om videon

När man hösten 2012 firade Dövas internationella dag föreslog Dövas världsförbund (WFD) tvåspråkighet som veckotema.  Finlands Dövas Förbund framhåller att alla barn ska garanteras en naturlig språkutveckling och ges möjlighet till tvåspråkighet.
Finlands Dövas Förbunds verksamhetsledare Markku Jokinen förklarar bl.a. varför tvåspråkighet är viktigt för döva barn och vad man som tvåspråkig kan uppnå i samhället.