Upp Finlands dövstumma (KML 12/1917)

År 1917 var det oroliga läget i Finland också klart synligt i decembernumret av den finska dövstumtidningen Kuuromykkäin lehti. Tidningen skrev även om en konstutställning med J.F. Talvias verk. Videon har publicerats första gången på…

Läs allt

Se hela serien​

Åvik, Heffata och stavhoppning (KML 10/1915)

Kesto: 04:00

I oktober 1915 skrev Kuuromykkäin lehti om en penninginsamling till förmån för Åvik, om föreningen Heffatas lokal, om en barnträdgård som grundats i Helsingfors samt om en idrottstävling på Djurgårdens sportplan och att I. Blomberg...

Idensalmi får gäster från Helsingfors (KML 9/1915)

Kesto: 04:00

I septembernumret av Kuuromykkäin lehti 1915 kan man läsa om att John Sundberg och Eino Karilas från dövstumförbundet besöker Idensalmi. Med anledning av visiten samlades traktens dövstumma på den lokala folkskolan och de besökte också...

En allvarlig olycka och en livstidsdom (KML 8/1915)

Kesto: 04:00

I tidningen Kuuromykkäin lehtis augustinummer år 1915 skriver man om en man som råkade ut för en olycka och skadade sitt ben illa. En annan nyhet handlade om en dövstum kvinna som dömts till fängelse...

Yrkesskola, allmänt möte och ett dödsfall (KML 5/1914)

Kesto: 04:00

I Kuuromykkäin lehtis majnummer 1914 begrundar man behovet av en yrkesskola för dövstumma, berättar om dövas allmänna möte som ska hållas i juni i Vasa samt framför ett dödsbud. Videon har publicerats första gången på...

Åvik öppnas (KML 1/1915)

Kesto: 04:00

I januarinumret av Kuuromykkäin lehti 1915 skriver man om en begäran om hjälp från Frankrike, om en döv jägare och meddelar att Åvik har öppnats för gamla, sjuka och arbetsoförmögna dövstumma kvinnor. Videon har publicerats...