Upp Finlands dövstumma (KML 12/1917)

År 1917 var det oroliga läget i Finland också klart synligt i decembernumret av den finska dövstumtidningen Kuuromykkäin lehti. Tidningen skrev även om en konstutställning med J.F. Talvias verk. Videon har publicerats första gången på…

Läs allt

Se hela serien​

Yrkesskola, allmänt möte och ett dödsfall (KML 5/1914)

Kesto: 04:00

I Kuuromykkäin lehtis majnummer 1914 begrundar man behovet av en yrkesskola för dövstumma, berättar om dövas allmänna möte som ska hållas i juni i Vasa samt framför ett dödsbud. Videon har publicerats första gången på...

Åvik öppnas (KML 1/1915)

Kesto: 04:00

I januarinumret av Kuuromykkäin lehti 1915 skriver man om en begäran om hjälp från Frankrike, om en döv jägare och meddelar att Åvik har öppnats för gamla, sjuka och arbetsoförmögna dövstumma kvinnor. Videon har publicerats...