Utbildningen för teckenspråksinstruktörer – senaste nytt

Den yrkesinriktade grundutbildningen i teckenspråkshandledning startade vid Turun kristillinen opisto (Åbo kristliga institut) år 2001. Tiina Haaksilahti, utbildningsansvarig på teckenspråksenheten, berättar om utbildningens innehåll och om yrkets framtidsutsikter. 

Om videon

Längd: 05:32

Teckenspråk: Finskt teckenspråk

Textning: Ingen textning