Vad är språkliga rättigheter? Justitieministeriebroschyren

Justitieministeriet har gett ut broschyrer om de språkliga rättigheterna på finska, svenska, de samiska språken och engelska samt videor om samma tema på finskt och finlandssvenskt teckenspråk. I broschyrerna och videorna berättas allmänt om de…

Läs allt

Om videon

Justitieministeriet har gett ut broschyrer om de språkliga rättigheterna på finska, svenska, de samiska språken och engelska samt videor om samma tema på finskt och finlandssvenskt teckenspråk. I broschyrerna och videorna berättas allmänt om de språkliga rättigheterna och hur de övervakas samt ges mer detaljerad information om språkfrågor ur de olika språkgruppernas synvinkel. I broschyrerna förklaras vad som avses med språkliga rättigheter enligt språklagen, samiska språklagen och teckenspråkslagen. I materialet finns konkreta exempel på vad de språkliga rättigheterna betyder i olika vardagssituationer och berättas bland annat vad det är för skillnad mellan modersmål och kontaktspråk.


Längd: 10:00

Teckenspråk: Finlandssvenskt teckenspråk

Textning: Ingen textning

Speakning: ruotsi

Publiceringsår : 2019

Kategori:
Faktaprogram, Samhälle och EU, Språk och gemenskap

Nyckelord: lag, rättigheter