Vårt land

Nationalsången Vårt land på finlandssvenskt teckenspråk. Översättningen är gjord inom Livs-projektet på humanistiska yrkesskolan Humak. (Livs = Lev i vårt språk).

Se hela serien​

Maamme laulu (Vårt land), Finland100

Kesto: 01:00

Finlands 100-årsjubileum till ära startade Finlands Dövas Förbund kampanjen #helafinlandtecknar, som gick ut på att utmana hela folket att teckna den första versen i nationalsången Vårt land. En instruktionsvideo publicerades på nätet så att man...

Vårt land framförd av manskör

Kesto: 02:40

Finlands Dövas Förbund grundades år 1905. När förbundet fyllde 100 år bildades en teckenspråkig manskör för att framföra sången Vårt land. Det här är en inspelning av körsången. När Finland nu fyller 100 år publicerar Teckenspråkiga...

Vårt land på finskt teckenspråk

Kesto: 03:32

Oi maamme, Suomi, synnyinmaa,soi, sana kultainen. Ei laaksoa, ei kukkulaa, ei vettä, rantaa rakkaampaa, kuin kotimaa tää pohjoinen, maa kallis isien. Sun kukoistukses kuorestaan kerrankin puhkeaa, viel lempemme saa nousemaan sun toivos, riemus loistossaan, ja...