Webbpartyt 2021

Den internationella dövveckan kulminerade i det åttonde webbpartyt fredag 24.9.2021. Webbpartyts tema var den här gången mångfald. Temat närmades ur olika synvinklar, bl.a. språklig och sexuell mångfald. Med var också tävlingen Teckenfall, som tidigare år…

Läs allt

Se hela serien​

Webbparty 2023

Kesto: 2:03:00

Internationella dövveckan 2023 kulminerade för tionde gången i webbpartyt som firades fredagen den 22 september. Inspelningen inkluderar inte den musik som användes i webbparty av upphovsrättsliga skäl.

Webbpartyt 2022

Kesto: 02:00:00

Internationella dövveckan 2022 kulminerade för nionde gången i webbpartyt som firades fredagen den 23 september. Webbpartyt blev en resa till teckenspråkskulturen bland annat i dansens tecken och på rullskridskor. I programmet ingick också den sedan...

Webbparty 2020

Kesto: 2:00:20

Som avslutning på den internationella dövveckan ordnade Finlands Dövas Förbund, nu för sjunde gången, ett webbparty. Den här gången var temat välbefinnande, som behandlades genom intervjuer, övningar, dikter och humor.

Webbparty 2017

Kesto: 01:40

En sammanfattning av Finlands Dövas Förbunds webbparty under den internationella dövveckan år 2017.  Partyt direktsändes via dövförbundets webbplats. Den här videon bjuder på ett sammandrag av kvällens uppvisningar. Musikuppvisningarna saknar ljud av upphovsrättsliga orsaker.

Webbparty 2015

Kesto: 32:00

En sammanfattning av Finlands Dövas Förbunds webbparty under den internationella dövveckan år 2015.  Partyt direktsändes via dövförbundets webbplats. Den här videon bjuder på ett sammandrag av kvällens uppvisningar. Musikuppvisningarna saknar ljud av upphovsrättsliga orsaker.

Webbparty 2019

Kesto: 59:59

En sammanfattning av Finlands Dövas Förbunds webbparty under den internationella dövveckan år 2018.  Partyt direktsändes via dövförbundets webbplats. Den här videon bjuder på ett sammandrag av kvällens uppvisningar. Musikuppvisningarna saknar ljud av upphovsrättsliga orsaker.

Webbparty 2018

Kesto: 59:59

En sammanfattning av Finlands Dövas Förbunds webbparty under den internationella dövveckan år 2018.  Partyt direktsändes via dövförbundets webbplats. Den här videon bjuder på ett sammandrag av kvällens uppvisningar. Musikuppvisningarna saknar ljud av upphovsrättsliga orsaker.

Webbparty 2016

Kesto: 35:30

Den internationella dövveckan firas årligen sista veckan i september. Finlands Dövas Förbund ordnade ett allmänt webbparty och bjöd också in alla där hemma i soffhörnet att delta. Videon är ett sammandrag av webbpartyt år 2016....

Webbparty 2014

Kesto: 30:07

Den internationella dövveckans party ordnades den här gången i Finlands Dövas Förbunds studio i Helsingfors. Med Liisa Syväsalmi och Tommi Huovinen som studiovärdar får vi ta del av frågesporten Vill du bli karamelljonär? samt en...