Kuuro ja kuuleva, osa 4: Kulttuuri

Ovatko kuurot rohkeampia kuin kuulevat? Onko katsekontaktilla ja kosketuksella erilainen merkitys kuuroille ja kuuleville? Eroavatko kuulevien ja kuurojen kulttuurit toisistaan? Kuulevilla ja kuuroilla on joskus toisistaan erilaisia ennakkoluuloja ja hassujakin väärinkäsityksiä sattuu.