Den tecknande staden – Åbonejden

Dövas video besökte teckenspråkiga i Åbonejden, här utlovas många intressanta historier och funderingar kring föreningarnas situation i dag. Finlands Dövs Förbund har 40 medlemsföreningar runt om i landet, stora och små. Den nordligaste är Rovaniemen…

Läs allt

Om videon

Dövas video besökte teckenspråkiga i Åbonejden, här utlovas många intressanta historier och funderingar kring föreningarnas situation i dag.

Finlands Dövs Förbund har 40 medlemsföreningar runt om i landet, stora och små. Den nordligaste är Rovaniemen Viittomakieliset ry och den sydligaste Helsingfors Dövas Förening. Föreningsfältet är i ett brytningsskede och på många håll diskuteras hur man bör gå tillväga i fortsättningen. I det här programmet kollar vi hur man tänker i Åbotrakten. Vi träffade studerande, arbetande och hobbyutövare av olika slag samt besökte ett servicehus och en skola.

Vi besökte också den enastående Huviranta i Kakskerta. I programmet begrundar dövförbundets regionalpersonal nuläget i regionens dövföreningar och de förändringar som kommer att ske i föreningarna. De framför också en del tankar till Finlands Dövas Förbund.


Längd: 29:00

Teckenspråk: Finskt teckenspråk

Textning: Finska