DNUR sammanträdde i Danmark

Dövas Nordiska Råd (DNR) och Dövas Nordiska Ungdomsråd (DNUR) sammanträdde för årets andra möte i Köpenhamn och Castberggård i Danmark 30.8–1.9.2013. Mötet behandlade bl.a. de strategiska målen åren 2012-2015 och medlemsländernas rapporter. Man besökte också…

Läs allt

Om videon

Dövas Nordiska Råd (DNR) och Dövas Nordiska Ungdomsråd (DNUR) sammanträdde för årets andra möte i Köpenhamn och Castberggård i Danmark 30.8–1.9.2013. Mötet behandlade bl.a. de strategiska målen åren 2012-2015 och medlemsländernas rapporter. Man besökte också Finlands ambassad och träffade representanter för Nordiska ministerrådet.  Med dem diskuterades bland annat införlivandet av de nordiska teckenspråken i den nordiska språkdeklarationen, teckenspråkets ställning och situation i Danmark samt tillgången på tolkningstjänster i Norden.

I intervjun berättar DNUR:s sekreterare Liisa Syväsalmi om mötets innehåll och om hur det och de andra mötena gick. Hon redogör också för hurdant dagsläget är för teckenspråkiga barn och unga i Norden. Särskilt debatterades de hot som förekommer i fråga om teckenspråkiga barns situation i Danmark.