Döva och teckenspråket på 2000-talet

Finlands Dövas Förbund firade sitt 100-årsjubileum år 2005. Hur såg världen ut då, i teckenspråkigas ögon? Vilka frågor dryftades? Hur såg framtiden ut? Har det man tänkte sig uppfyllts?  Svaren får du i det här…

Läs allt

Se hela serien​

Förtrycksperioden på 1920-talet

Kesto: 32:00

Programmet handlar om dövas situation på 1920-talet. Då emigrerade även döva till Amerika. Årtiondet innebar också en förtrycksperiod: äktenskap mellan döva förbjöds 1929 och man började sterilisera dem. I programmet besöker vi Borgå Nejdens Döva...

Döva på 1970-talet: Skolan och dövmedvetenheten

Kesto: 38:36

Vilken var inställningen till teckenspråket på 1970-talet? Hurdan undervisning fick döva? Hur var det med dövmedvetenheten? Hur märktes teknikens utveckling i dövas liv? Svaret på de här och många andra frågor får du i det...

Döva på 1960-talet: Dövkonsulenterna – sin tids tusenkonstnärer

Kesto: 28:00

Många förändringar inträdde på 1960-talet för dövas och teckenspråkets del: de första teckenspråkiga tv-sändningarna sändes påsken 1962, de första dövkonsulenterna (numera habiliteringssekreterare) inledde sitt arbete och år 1968 fick Finland sin första döva student. 1960-talet...

Döva på 1950-talet: Ungdomarna och kulturen

Kesto: 33:15

Synen på döva och teckenspråket började förändras på 1950-talet. Finlands dövstumförbund bytte namn till Finlands Dövas Förbund år 1950. Döva grundade frejdigt egna företag samtidigt som folket började återhämta sig efter kriget. Också ungdomskulturen uppstod....

Döva på 1940-talet: Krigstiden

Kesto: 33:48

Programmet handlar om dövas liv i Finland på 1940-talet. Årtiondet präglades av det krig som utkämpades i Europa. Barn, också döva barn, skickades i säkerhet till Sverige. Dövföreningarnas roll som informationsförmedlare förstärktes. Döva deltog i...

Döva på 1930-talet: Utkomst och utbildning

Kesto: 33:46

Programmet handlar om dövas liv i Finland på 1930-talet. Döva betraktades som handikappade men man ansåg att de ändå kunde leva ett självständigt liv. Början av 1930-talet präglades av depressionen och många döva miste sitt...

Finlands Dövas Förbunds första tider

Kesto: 29:53

Finlands Dövas Förbund grundades år 1905. Förbundets hundraåriga verksamhet firades genom en budkavle från förening till förening, en appell som sedan överlämnades till republikens president och riksdagen. I programmet berättar vi om förbundets första år,...