Finlands Dövas Förbunds museiutskott

Finlands Dövas Förbund och Dövas museums nuvarande ägare, arbetarmuseet Werstas, önskar att kontakten mellan dövsamhället och museet består. Förbundet utser ett museiutskott, som sköter samarbetet. Utskottets medlemmar år 2013 är: Elina Blundin, Cecilia Hanhikoski, Maija…

Läs allt

Om videon

Finlands Dövas Förbund och Dövas museums nuvarande ägare, arbetarmuseet Werstas, önskar att kontakten mellan dövsamhället och museet består. Förbundet utser ett museiutskott, som sköter samarbetet. Utskottets medlemmar år 2013 är: Elina Blundin, Cecilia Hanhikoski, Maija Koivisto, Päivi Mäntylä, Päivi Rainò, Pirkko Selin-Grönlund (ordförande) och Tiina Naukkarinen (sekreterare). Naukkarinen är specialforskare på Werstas och ansvarar för Dövas museum. I intervjun berättar Päivi Rainó om museiutskottet och museets verksamhet. Man kan bekanta sig med Dövas museums material också på www.kuurojenmuseo.fi. Föremål som ingår i museets samlingar finns att se på www.arjenhistoria.fi. På nätportalen hittar man omfattande foto- och föremålssamlingar med anknytning till arbetsliv, industri, teknik, vetenskap, högskoleundervisningens historia, arbetarrörelse och socialhistoria. 


Längd: 08:50

Teckenspråk: Finskt teckenspråk

Textning: Ingen textning