IV Kulturdagarna för döva ungdomar i Jyväskylä 2-4.11.1962

Filmen är ett sammandrag av kulturdagsuppvisningarna. På kulturdagarna tävlade man bl.a. i humoristiska berättelser och föredrag. Förstås hade man också folkdansuppvisningar och frågesport. En presentation av folkdräkter ingick likaså. Invigningstalet hölls av Kaisu Korhonen och…

Läs allt

Se hela serien​

De 3:e kulturdagarna för ungdomar i Tammerfors år 1960

Kesto: 14:30

De 3:e kulturdagarna för ungdomar arrangerades i Tammerfors 3-6.12.1960. På kulturdagarna tävlade man bl.a. i följande kategorier: folkdans, skådespel, teckenkör, kolteckning och fotografering. Med finns också glimtar från avslutningsceremonin och prisutdelningen. Digitaliseringen av filmen har...

De 5:e kulturdagarna för ungdomar år 1964, del 1

Kesto: 18:15

Inspelningen är gjord på De 5:e kulturdagarna för ungdomar, som ägde rum i Elantos festsal i Helsingfors 30.10–1.11.1964. Vi får glimtar av bl.a. deklamationstävlingen, teckensång, skådespel, frågesporten, domararbetet och publiken. På evenemanget framfördes också hälsningar av...

De 5:e kulturdagarna för ungdomar år 1964, del 3

Kesto: 18:40

Filmen är ett sammadrag av planeringen av de 5:e kulturdagarna för ungdomar och av uppvisningarna och festtalen. Kulturdagarna ordnades i handelshögskolans festsal och Elantos festsal i Helsingfors 30.10 – 1.11.1964. Från uppvisningarna ingår folkdans, deklamation, teckenkör...

De 5:e kulturdagarna för ungdomar år 1964, del 2

Kesto: 08:37

Materialet innehåller utdrag från tävlingsuppvisningar och prisutdelning på De 5:e kulturdagarna för ungdomar, som ägde rum i Elantos festsal i Helsingfors 30.10–1.11.1964. Som prisutdelare fungerar Aura Ahlbäck och Runo Savisaari. Under kulturevenemanget ordnades dans för...

Dövas 7:e kulturdagar i Seinäjoki

Kesto: 18:40

Inspelningen är från Dövas 7:e kulturdagar i Seinäjoki år 1969. Här ser vi glimtar av skådespel, pantomim och många andra tävlingskategorier. Kameran rör sig också bland publiken. Med finns en stump av Runo Savisaaris tal...