Dövas 7:e kulturdagar i Seinäjoki

Inspelningen är från Dövas 7:e kulturdagar i Seinäjoki år 1969. Här ser vi glimtar av skådespel, pantomim och många andra tävlingskategorier. Kameran rör sig också bland publiken. Med finns en stump av Runo Savisaaris tal…

Läs allt

Se hela serien​

De 3:e kulturdagarna för ungdomar i Tammerfors år 1960

Kesto: 14:30

De 3:e kulturdagarna för ungdomar arrangerades i Tammerfors 3-6.12.1960. På kulturdagarna tävlade man bl.a. i följande kategorier: folkdans, skådespel, teckenkör, kolteckning och fotografering. Med finns också glimtar från avslutningsceremonin och prisutdelningen. Digitaliseringen av filmen har...

De 5:e kulturdagarna för ungdomar år 1964, del 1

Kesto: 18:15

Inspelningen är gjord på De 5:e kulturdagarna för ungdomar, som ägde rum i Elantos festsal i Helsingfors 30.10–1.11.1964. Vi får glimtar av bl.a. deklamationstävlingen, teckensång, skådespel, frågesporten, domararbetet och publiken. På evenemanget framfördes också hälsningar av...

De 5:e kulturdagarna för ungdomar år 1964, del 3

Kesto: 18:40

Filmen är ett sammadrag av planeringen av de 5:e kulturdagarna för ungdomar och av uppvisningarna och festtalen. Kulturdagarna ordnades i handelshögskolans festsal och Elantos festsal i Helsingfors 30.10 – 1.11.1964. Från uppvisningarna ingår folkdans, deklamation, teckenkör...

IV Kulturdagarna för döva ungdomar i Jyväskylä 2-4.11.1962

Kesto: 16:20

Filmen är ett sammandrag av kulturdagsuppvisningarna. På kulturdagarna tävlade man bl.a. i humoristiska berättelser och föredrag. Förstås hade man också folkdansuppvisningar och frågesport. En presentation av folkdräkter ingick likaså. Invigningstalet hölls av Kaisu Korhonen och...

De 5:e kulturdagarna för ungdomar år 1964, del 2

Kesto: 08:37

Materialet innehåller utdrag från tävlingsuppvisningar och prisutdelning på De 5:e kulturdagarna för ungdomar, som ägde rum i Elantos festsal i Helsingfors 30.10–1.11.1964. Som prisutdelare fungerar Aura Ahlbäck och Runo Savisaari. Under kulturevenemanget ordnades dans för...