Dövas 7:e kulturdagar i Seinäjoki

Inspelningen är från Dövas 7:e kulturdagar i Seinäjoki år 1969. Här ser vi glimtar av skådespel, pantomim och många andra tävlingskategorier. Kameran rör sig också bland publiken. Med finns en stump av Runo Savisaaris tal…

Läs allt

Om videon

Inspelningen är från Dövas 7:e kulturdagar i Seinäjoki år 1969. Här ser vi glimtar av skådespel, pantomim och många andra tävlingskategorier. Kameran rör sig också bland publiken. Med finns en stump av Runo Savisaaris tal till pristagarna och av en gudstjänst som hölls i Lakeuden kirkko under kulturdagarna, med Eino Savisaari som liturg. Filmen har digitaliserats med stöd av Finlands biblioteksstiftelse. Originalfilmen finns på Dövas museum.

Följande personer har kunnat identifieras på filmen:

I den första pjäsen uppträder Jaakko Flinkman, Kauko Marjamäki och Sauli Isomäki från Åbo. 

I pantomimen uppträder Eija Auvo, Liisa Kauppinen och Leena Mikola.

Övriga uppträdande: Aira Passi, Matti Mauranen, Juhani Auvo, Risto Rautanen, Anja Hurtamo, Soini Suni.

Frågesporten leds av Esko Sänkiniemi och Erkki Yli-Petäys.

Erkki Hummelin betraktar en tavla.

Identifierade i publiken: Väinö Ripatti (Tammerfors), Kurt och Helle Hanhikoski (Jakobstad), Aura Ahlbäck (Helsingfors), Kauko Mäkelä med hustru (Birkala), Raimo Hermans, Urho Lehtimäki, Helvi Pelkonen, Leena Pirnes, Pekka Jokelainen, Kirsti Niemelä.

Barn som identifierats: Päivi, Kari och Ilpo Homi (Seinäjoki) samt deras kusin Ari Homi.

 


Längd: 18:40

Teckenspråk: Finskt teckenspråk

Textning: Ingen textning