Persontecknens uppkomst och utveckling

Ämnet för Päivi Rainòs doktorsavhandling är persontecknen och uppkomst och utveckling i det finska teckenspråket. I programmet berättar Rainò om sina forskningsresultat: vilka faktorer som påverkar persontecknens form, vem som i allmänhet ger ett persontecken…

Läs allt

Se hela serien​