”Ei mun lapsen tarvii vain pärjätä – Hän saa loistaa.”

Gradusarjassa haastatellaan Irja Seilolaa hänen pro gradu -työstään ”Ei mun lapsen tarvii vain pärjätä – hän saa loistaa”. Tutkielmassaan hän käsittelee kuulovammaisten lasten vanhempien kokemuksia koulun aloittamisen nivelvaiheesta. Lue Seilolan pro gradu, klikkaa tästä.

Lue kokonaan

Katso koko sarja

Kuntien viittomakielisten ja suomalaiselle viittomakielelle tulkattujen multimodaalisten verkkotekstien käytettävyys

Kesto: 24:00

Viranomaiset ovat heränneet tekemään viittomakielistä verkkoviestintää.  Mutta millaista on hyvä viittomakielinen verkkoviestintä? Ulla Sivusen pro gradu -tutkimus tarkasteli kuntien viittomakielisten ja suomalaiselle viittomakielelle tulkattujen verkkotekstien käytettävyyttä käyttäjän näkökulmasta. Tässä Sivunen kertoo tutkimuksen teosta ja sen...

Koulutuspoliittiset tekstit ja viittomakieliset

Kesto: 14:20

Arttu Liikamaan pro gradu -työn nimenä on Kuulovammaiset ja viittomakielen käyttäjät Suomen koulutuspoliittisissa teksteissä. Ohjelmassa Liikamaa kertoo tekemänsä selvityksen tuloksista. Liikamaan pro gradu on luettavissa suomeksi tästä .