Viittomakielisen keskustelun rytmitys autossa risteystilanteessa

Maarit Widberg-Palo on tutkinut Pro Gradu -työssään, miten viittomakieltä rytmitetäänn autossa ajettaessa risteykseen. Videolla Widberg-Palo kertoo tutkimusmenetelmästään ja tuloksista. Tutkielma on luettavissa:  Viittomakielisen keskustelun rytmitys autossa risteystilanteessa Tiivistelmä suomalaisella viittomakielellä.

Lue kokonaan

Katso koko sarja

Kuurot tulkit ja tulkkausmenetelmät

Kesto: 23:00

Mitä kuuro viittomakielen tulkki tekee? Millainen on hänen työtilanteensa? Millaisia tulkkausmenetelmiä kuuron tulkin tulee hallita? Markus Aro ja Tomas Uusimäki tutkivat näitä asioita YAMK-opinnäytetyössään. Tässä ohjelmassa he kertovat tutkimuksestaan ja sen tuloksista. Opinnäytetyö löytyy Theseus-tietokannasta...

Kuntien viittomakielisten ja suomalaiselle viittomakielelle tulkattujen multimodaalisten verkkotekstien käytettävyys

Kesto: 24:00

Viranomaiset ovat heränneet tekemään viittomakielistä verkkoviestintää.  Mutta millaista on hyvä viittomakielinen verkkoviestintä? Ulla Sivusen pro gradu -tutkimus tarkasteli kuntien viittomakielisten ja suomalaiselle viittomakielelle tulkattujen verkkotekstien käytettävyyttä käyttäjän näkökulmasta. Tässä Sivunen kertoo tutkimuksen teosta ja sen...

Koulutuspoliittiset tekstit ja viittomakieliset

Kesto: 14:20

Arttu Liikamaan pro gradu -työn nimenä on Kuulovammaiset ja viittomakielen käyttäjät Suomen koulutuspoliittisissa teksteissä. Ohjelmassa Liikamaa kertoo tekemänsä selvityksen tuloksista. Liikamaan pro gradu on luettavissa suomeksi tästä .