Kieliopilliset sidoskeinot kahdessa suomalaisella viittomakielellä tuotetussa asiatekstissä

Saara Lautala on tutkinut vuonna 2012 valmistuneessa pro gradu -tutkielmassaan suomalaisen viittomakielen kieliopillisia sidoskeinoja. Mitä tarkoittaa refentiaalinen sidoskeino, mitä tarkoittaa substituutio ja ellipsi? Tässä videossa Lautala kertoo tutkimuksensa tuloksista ja vastaa edellisiin kysymyksiin. Lautalan pro…

Lue kokonaan

Videon tiedot

Saara Lautala on tutkinut vuonna 2012 valmistuneessa pro gradu -tutkielmassaan suomalaisen viittomakielen kieliopillisia sidoskeinoja. Mitä tarkoittaa refentiaalinen sidoskeino, mitä tarkoittaa substituutio ja ellipsi? Tässä videossa Lautala kertoo tutkimuksensa tuloksista ja vastaa edellisiin kysymyksiin. Lautalan pro gradu -työ on luettavissa Jyväskylän yliopiston sivuilta, linkki ohessa.

Linkki: Saara Lautalan pro gradu -tutkielma


Videon kesto: 13:00

Viittomakieli: Suomalainen viittomakieli

Tekstitys: Kokonaan suomeksi