Kieliopilliset sidoskeinot kahdessa suomalaisella viittomakielellä tuotetussa asiatekstissä

Saara Lautala on tutkinut vuonna 2012 valmistuneessa pro gradu -tutkielmassaan suomalaisen viittomakielen kieliopillisia sidoskeinoja. Mitä tarkoittaa refentiaalinen sidoskeino, mitä tarkoittaa substituutio ja ellipsi? Tässä videossa Lautala kertoo tutkimuksensa tuloksista ja vastaa edellisiin kysymyksiin. Lautalan pro…

Lue kokonaan

Katso koko sarja

Koulutuspoliittiset tekstit ja viittomakieliset

Kesto: 14:20

Arttu Liikamaan pro gradu -työn nimenä on Kuulovammaiset ja viittomakielen käyttäjät Suomen koulutuspoliittisissa teksteissä. Ohjelmassa Liikamaa kertoo tekemänsä selvityksen tuloksista. Liikamaan pro gradu on luettavissa suomeksi tästä .