Kieliopilliset sidoskeinot kahdessa suomalaisella viittomakielellä tuotetussa asiatekstissä

Saara Lautala on tutkinut vuonna 2012 valmistuneessa pro gradu -tutkielmassaan suomalaisen viittomakielen kieliopillisia sidoskeinoja. Mitä tarkoittaa refentiaalinen sidoskeino, mitä tarkoittaa substituutio ja ellipsi? Tässä videossa Lautala kertoo tutkimuksensa tuloksista ja vastaa edellisiin kysymyksiin. Lautalan pro…

Lue kokonaan

Katso koko sarja

Kuurot tulkit ja tulkkausmenetelmät

Kesto: 23:00

Mitä kuuro viittomakielen tulkki tekee? Millainen on hänen työtilanteensa? Millaisia tulkkausmenetelmiä kuuron tulkin tulee hallita? Markus Aro ja Tomas Uusimäki tutkivat näitä asioita YAMK-opinnäytetyössään. Tässä ohjelmassa he kertovat tutkimuksestaan ja sen tuloksista. Opinnäytetyö löytyy Theseus-tietokannasta...

Kuntien viittomakielisten ja suomalaiselle viittomakielelle tulkattujen multimodaalisten verkkotekstien käytettävyys

Kesto: 24:00

Viranomaiset ovat heränneet tekemään viittomakielistä verkkoviestintää.  Mutta millaista on hyvä viittomakielinen verkkoviestintä? Ulla Sivusen pro gradu -tutkimus tarkasteli kuntien viittomakielisten ja suomalaiselle viittomakielelle tulkattujen verkkotekstien käytettävyyttä käyttäjän näkökulmasta. Tässä Sivunen kertoo tutkimuksen teosta ja sen...

Koulutuspoliittiset tekstit ja viittomakieliset

Kesto: 14:20

Arttu Liikamaan pro gradu -työn nimenä on Kuulovammaiset ja viittomakielen käyttäjät Suomen koulutuspoliittisissa teksteissä. Ohjelmassa Liikamaa kertoo tekemänsä selvityksen tuloksista. Liikamaan pro gradu on luettavissa suomeksi tästä .