Den friska människan del 5: Fetma

Programmet handlar om fetma.

Se hela serien​

Den friska människan del 1: Spelberoende

Kesto: 07:43

Människan har säkert i alla tider spelat olika slags spel. Varför blir en del så beroende av att spela att det är ett problem? Hur definieras spelberoende? Hur kan man hjälpa en person som är...

Den friska människan del 3: Panikstörning

Kesto: 10:58

Programmet handlar om panikstörning, som har både fysiska och psykiska symptom. Programmet redogör för hur en panikstörning börjar och hur den insjuknades liv påverkas. Också behandlingsmöjligheter och förebyggande av panikattacker tas upp.

Den friska människan del 6: Kranskärlssjukdom

Kesto: 15:50

I det här avsnittet ser vi närmare på kranskärlssjukdom, som är den vanligaste sjukdomen bland finländare i arbetsför ålder. Sjukdomen dödar varje år 13000 finländare. Går kranskärlssjukdom att förebygga eller bota?

Den friska människan del 8: Alkoholism

Kesto: 12:23

I Finland dricker uppskattningsvis 500 000 personer väldigt stora mängder alkohol. Men alla storkonsumenter är inte alkoholister. Var går gränsen? Hur ska man tackla alkoholism? Är du själv oroad över din användning av rusmedel? Det...

Den friska människan del 7: Cancer

Kesto: 15:53

Det finns tusentals olika former av cancer. Hur kan man förebygga eller behandla cancer? Vi får träffa en cancerläkare och en döv som har tillfrisknat från cancer.