Den friska människan del 7: Cancer

Det finns tusentals olika former av cancer. Hur kan man förebygga eller behandla cancer? Vi får träffa en cancerläkare och en döv som har tillfrisknat från cancer.

Om videon