Den friska människan del 9: Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL)

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL, är den vanligaste sjukdomen hos rökare. 300 000 – 400 000 finländare är drabbade av KOL. En hurdan sjukdom är KOL och hur kan den behandlas? Hurdant är sjukdomsförloppet?

Om videon

Längd: 15:52

Teckenspråk: Finskt teckenspråk

Textning: Ingen textning

Speakning: suomeksi