Döva i Afrikas hjärta

Hurdant är dövas liv i Malawi,  Afrikas hjärta? Hur har man ordnat med utbildning för döva och vilka är de största utmaningarna för dem då det gäller att få arbete? Hurdant är det att vara…

Om videon

Längd: 18:30

Teckenspråk: malawilainen viittomakieli

Textning: Kokonaan suomeksi

Speakning: