För dövas rättigheter – tillsammans

Dövförbundet i Malawi, MANAD, grundades 2009 med stöd av Finlands Dövas Förbund. I det här programmet berättar MANAD:s anställda och aktiva om det arbete man har utfört, om malawiska dövas situation och om det malawiska…

Läs allt

Se hela serien​

Döva i Afrikas hjärta

Kesto: 18:30

Hurdant är dövas liv i Malawi,  Afrikas hjärta? Hur har man ordnat med utbildning för döva och vilka är de största utmaningarna för dem då det gäller att få arbete? Hurdant är det att vara...

Teckenspråksarbete i Malawi

Kesto: 16:20

Finländaren Jarkko Keränen arbetar som rådgivare inom teckenspråksarbetet i Malawi. I programmet berättar han om de största överraskningarna som han har stött på i sitt jobb, och om hur teckenspråksarbetet har framskridit under det första...