Teckenspråksarbete i Malawi

Finländaren Jarkko Keränen arbetar som rådgivare inom teckenspråksarbetet i Malawi. I programmet berättar han om de största överraskningarna som han har stött på i sitt jobb, och om hur teckenspråksarbetet har framskridit under det första…

Läs allt

Se hela serien​

Döva i Afrikas hjärta

Kesto: 18:30

Hurdant är dövas liv i Malawi,  Afrikas hjärta? Hur har man ordnat med utbildning för döva och vilka är de största utmaningarna för dem då det gäller att få arbete? Hurdant är det att vara...

För dövas rättigheter – tillsammans

Kesto: 19:40

Dövförbundet i Malawi, MANAD, grundades 2009 med stöd av Finlands Dövas Förbund. I det här programmet berättar MANAD:s anställda och aktiva om det arbete man har utfört, om malawiska dövas situation och om det malawiska...