Döva och kyrkan

Teologie doktor Liisa Rantala talade om kyrkans dövarbete åren 1896-1982 på Dövas museums historiekväll 28.9.2010. Hon blev klar med sin doktorsavhandling om temat våren 2010.  Teckenspråksenehetens chef Pirkko Selin-Grönlund inledde. 

Läs allt

Se hela serien​

Persontecknens uppkomst och utveckling

Kesto: 35:17

Ämnet för Päivi Rainòs doktorsavhandling är persontecknen och uppkomst och utveckling i det finska teckenspråket. I programmet berättar Rainò om sina forskningsresultat: vilka faktorer som påverkar persontecknens form, vem som i allmänhet ger ett persontecken...