Döva och kyrkan

Teologie doktor Liisa Rantala talade om kyrkans dövarbete åren 1896-1982 på Dövas museums historiekväll 28.9.2010. Hon blev klar med sin doktorsavhandling om temat våren 2010.  Teckenspråksenehetens chef Pirkko Selin-Grönlund inledde. 

Läs allt

Se hela serien​