Om icke-manuella element – teckenspråkets huvud- och kroppsrörelser

I programmet redogör FD Anna Puupponen för de viktigaste resultaten i sin doktorsavhandling från 2019. Hon har undersökt de icke-manuella elementen i finskt teckenspråk. Länk till doktorsavhandlingen: Understanding nonmanuality – A study on the actions of the head and body in Finnish Sign Language

Läs allt

Se hela serien​

Döva och kyrkan

Kesto: 59:59

Teologie doktor Liisa Rantala talade om kyrkans dövarbete åren 1896-1982 på Dövas museums historiekväll 28.9.2010. Hon blev klar med sin doktorsavhandling om temat våren 2010.  Teckenspråksenehetens chef Pirkko Selin-Grönlund inledde.