Grammatikaliska bindningssätt i två saktexter på finskt teckenspråk

Saara Lautala har i sin avhandling pro gradu från 2012 utrett det finska teckenspråkets grammatikaliska bindningssätt. Vad betyder referentiell bindning, vad betyder substitution och ellips? I den här videon redogör Lautala för sina forskningsresultat och…

Läs allt

Om videon

Saara Lautala har i sin avhandling pro gradu från 2012 utrett det finska teckenspråkets grammatikaliska bindningssätt. Vad betyder referentiell bindning, vad betyder substitution och ellips? I den här videon redogör Lautala för sina forskningsresultat och ger svar på frågorna ovan. Pro gradu-uppsatsen finns att läsa på Jyväskylä universitets webbplats, se länk nedan. 

Länk: Saara Lautalas pro gradu-avhandling


Längd: 13:00

Teckenspråk: Finskt teckenspråk

Textning: Finska

Speakning: