Språk är inte endast kommunikation, del 5

Ett språk behövs i kommunikationen människor emellan. Utöver det är språket starkt knutet till användarens kultur och identitet. Serien finns även på finskt teckenspråk, med finsk text och finskt tal. Titta gärna på den också:…

Läs allt

Se hela serien​

Varför två teckenspråk, del 3

Kesto: 02:50

Teckenspråket kom till Finland från Sverige med C.O. Malm, som grundade vårt lands första dövskola. Språket delade senare upp sig i två, det finlandssvenska och det finska teckenspråket. Den här serien finns även på finskt...