Informationspaket om finlandssvenskt teckenspråk, introduktion, del 1

Vad är finlandssvenskt teckenspråk? Hur skiljer det sig från finskt och Sverigesvenskt teckenspråk? Varför är det hotat? Hur revitaliserar man ett språk? Är språk enbart kommunikation? Svar på frågorna ges i den här serien, som…

Läs allt

Se hela serien​

Språk är inte endast kommunikation, del 5

Kesto: 02:10

Ett språk behövs i kommunikationen människor emellan. Utöver det är språket starkt knutet till användarens kultur och identitet. Serien finns även på finskt teckenspråk, med finsk text och finskt tal. Titta gärna på den också:...

Varför två teckenspråk, del 3

Kesto: 02:50

Teckenspråket kom till Finland från Sverige med C.O. Malm, som grundade vårt lands första dövskola. Språket delade senare upp sig i två, det finlandssvenska och det finska teckenspråket. Den här serien finns även på finskt...