Revitalisering av det finlandssvenska teckenspråket, del 4

Det finlandssvenska teckenspråket är ett allvarligt hotat språk. Åtgärder vidtas för att revitalisera det.  Serien finns även på finskt teckenspråk, med finsk text och finskt tal. Titta gärna på den också: Tietopaketti suomenruotsalaisesta viittomakielestä . Se också https://dova.fi/infopaket

Läs allt

Se hela serien​

Språk är inte endast kommunikation, del 5

Kesto: 02:10

Ett språk behövs i kommunikationen människor emellan. Utöver det är språket starkt knutet till användarens kultur och identitet. Serien finns även på finskt teckenspråk, med finsk text och finskt tal. Titta gärna på den också:...

Varför två teckenspråk, del 3

Kesto: 02:50

Teckenspråket kom till Finland från Sverige med C.O. Malm, som grundade vårt lands första dövskola. Språket delade senare upp sig i två, det finlandssvenska och det finska teckenspråket. Den här serien finns även på finskt...